BALIKESİR EDREMİT İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yolören Esin Akpınar Ortaokulu Okul Kantini İhale İlanı

T.C.

EDREMİT KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

İLAN-1

         İlçemiz Yolören Esin Akpınar Ortaokulu Okul Kantini Milli Eğitim Bakanlığının 09/02/2012 tarih ve 28199 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Okul-Aile Birliği Yönetmeliği doğrultusunda, kurulan ihale komisyonunca, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun “35/d ve 51/g Maddelerine göre” pazarlık usulü hükümleri çerçevesinde yapılacak ihale ile üçüncü  şahıslara kiraya verilecektir.

1-) Pazarlığa konu olan kantinin bulunduğu;

a)

Okulun Adı                                                                                

: Yolören Esin Akpınar Ortaokulu

b)

Muhammen bedeli (Bir yıllık)                     

: 3420 TL(Üç bin Dört yüz Yirmi Türk Lirası)

c)

İhalenin yapılacağı yer                            

: Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

d)

İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat         

: 01/10/2014 saat:14:00

e)

Öğrenci Mevcudu

:170

f)

Personel Mevcudu

:13

2-) İhaleye katılanlar ihale şartnamesi ve eki bulunan özel hükümlerin tüm maddelerini kabullenmiş sayılırlar, ileride bu düzenlemelerin aksine hiçbir hak talep edemez,  itirazda bulunamazlar.

3-) İhaleye katılmak isteyenler ihale ile ilgili şartnameyi Yolören Esin Akpınar Ortaokulu Müdürlüğünden temin edebileceklerdir.

4-) İhaleye katılmak için başvuracak müstecirlerde aranacak özellikler ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler aşağıya sıralanmıştır.

 

İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER:

 

1.      Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2.      Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir. Ayrıca kantin ihalesini alan kişi hakkında Yüz Kızartıcı Suçlardan(Uyuşturucu kullanmak yada satmak, yaralamak, cinsel taciz, hırsızlık v.b.) dolayı herhangi bir soruşturma yada kovuşturma varsa ihale tek taraflı olarak fesih edilecek.

3.      İsteklinin “Gerçek” usulde vergi mükellefi olduğuna ve vergi borcu bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden alacağı belge veya vergi levhası fotokopisi. Eğer istekli vergi mükellefi değil ise ihaleyi kazandığı takdirde gerçek usulde vergi mükellefi olacağına dair taahhütname verecektir.     (ÖRNEK: 1)

4.      İsteklinin SGK borcu olmadığına dair SGK’dan  alınmış belge aslı. SGK’ya  kayıtlı değil ise bu şart aranmaz.

5.      Örneği İdarece hazırlanmış taahhütname.( ÖRNEK: 2)

6.      Yer görme belgesi aslı.(ilgili okul idaresince düzenlenecektir.) (ÖRNEK: 3 )

7.      İstekli İhaleye vekâleten iştirak ediyor ise Noter tasdikli vekâletname ile vekâleten iştirak edenin imza sirküleri.

8.      İsteklinin özgeçmişini belirten kurum başkanlığına yazılmış dilekçe.( ÖRNEK: 4 )

9.      Geçici teminata ait alındı makbuzu. (Nakit olarak verilecek teminatlar, İlgili Okulun Okul Aile Birliği hesabına Muhammen Bedelin % 3’ü oranında yatırılacak ve banka dekontu ihale dosyasına konulacaktır.)

10.  Örneği kurumca hazırlanmış teklif mektubu. (ÖRNEK: 5 )

11.  Adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına ve ihaleden men yasağı olmadığına dair İlgili meslek odasından alınmış belge. İlgili meslek odasına kaydı bulunmayan ve İhaleyi kazanan yüklenici sözleşmeye müteakip 1 ay içerisinde ilgili okul müdürlüğüne oda kayıt belgesini ibraz edecektir.

12.  Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 5/6/1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.(Belgenin aslı veya onaylı örneği.)

13.  İhale Dosya alındı belgesi Okul Müdürlüğüne ait hesaba 50,00 TL yatırıldığına dair banka dekontu.          NOT:İhaleye girmek isteyenler İhale dosyası almak zorundadırlar.

 

 

Soğanyemez Mah. Yılmaz Akpınar Bulvarı No11/1 Edremit/BALIKESİR - (266) 373 15 04, (266) 373 27 40

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.