BALIKESİR EDREMİT İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Fikriye-Mehmet Elberk Anadolu Lisesi Okul Kantin İhale Duyurusu

Fikriye-Mehmet Elberk Anadolu Lisesi Okul Kantin İhale Duyurusu

 T.C.

EDREMİT KAYMAKAMLIĞI

Fikriye – Mehmet Elberk Anadolu Lisesi 

İLAN-2

          İlçemiz Altınoluk Fikriye-Mehmet Elberk Anadolu Lisesi Kantin İşletmesi  Milli Eğitim Bakanlığının 09/02/2012 tarih ve 28199 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan  Okul-Aile Birliği Yönetmeliği doğrultusunda kurulan ihale komisyonunca, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun “35/d ve 51/g Maddelerine göre” pazarlık usulü hükümleri çerçevesinde yapılacak ihale ile üçüncü  şahıslara kiraya verilecektir.

 

 1-) Pazarlığa konu olan kantinin bulunduğu;

a)   Okulun Adı Fikriye - Mehmet Elberk Anadolu Lisesi
b) Muhammen Bedeli (Yıllık) 7.000,00 TL. (yedibin )
c) İhalenin Yapılacağı Yer  Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu
d) İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat       16/09/2015 Çarşamba günü  Saat 14.00
e) Öğrenci Mevcudu 207
f) Personel Mevcudu 14

2-) İhaleye katılanlar ihale şartnamesi ve eki bulunan özel  hükümlerin tüm maddelerini kabullenmiş sayılırlar,

     ileride bu düzenlemelerin aksine hiçbir hak talep edemez itirazda bulunamazlar.

3-) İhaleye katılmak isteyenler ihale ile ilgili şartnameyi İlgili okul Müdürlüğünden temin edebileceklerdir.

4-) İhaleye katılmak için başvuracak müstecirlerde aranacak özellikler ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri  gereken belgeler aşağıya sıralanmıştır.

    

İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER: 

1) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2) Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Adli Sicil beyanı,  (Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir) Ayrıca kantin ihalesini alan kişi hakkında Yüz Kızartıcı Suçlardan (Uyuşturucu kullanmak yada satmak, yaralamak, cinsel taciz, hırsızlık v.b.) dolayı herhangi bir soruşturma yada kovuşturma varsa ihale tek taraflı olarak fesih edilecek.

3) İsteklinin “Gerçek” usülde vergi mükellefi olduğuna ve vergi borcu bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden alacağı belge veya vergi levhası fotokopisi. Eğer istekli vergi mükellefi değil ise ihaleyi kazandığı takdirde gerçek usulde vergi mükellefi olacağına dair taahhütname verecektir. (ÖRNEK: 1)

4) İsteklinin SGK borcu olmadığına dair SGK’dan  alınmış belge aslı. SGK’ya  kayıtlı değil ise bu şart aranmaz.

5) Örneği İdarece hazırlanmış taahhütname.( ÖRNEK: 2)

6) Yer görme belgesi aslı.(ilgili okul idaresince düzenlenecektir.) (ÖRNEK: 3 )

7) İstekli İhaleye vekâleten iştirak ediyor ise Noter tasdikli vekâletname ile vekâleten iştirak edenin imza sirküleri.

8) İsteklinin özgeçmişini belirten kurum başkanlığına yazılmış dilekçe.( Örnek4 )

9) Geçici teminata ait alındı makbuzu. (Nakit olarak verilecek teminatlar, İlgili Okulun Okul Aile Birliği hesabına Muhammen Bedelin % 3’ü oranında yatırılacak ve banka dekontu ihale dosyasına konulacaktır.)

10) Örneği kurumca hazırlanmış teklif mektubu. (ÖRNEK 5 )

11) Adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına ve ihaleden men yasağı olmadığına dair İlgili meslek odasından alınmış belge. İlgili meslek odasına kaydı bulunmayan ve İhaleyi kazanan yüklenici sözleşmeye müteakip 1 ay içerisinde ilgili okul müdürlüğüne oda kayıt belgesini ibraz edecektir.

12) Katılımcıya ait Kantin İşletmecilik alanında ustalık veya kalfalık belgesi, kurs bitirme belgesi aslı veya onaylı örneği.

13) İhale Dosya alındı belgesi Okul Müdürlüğüne ait hesaba 50,00 TL yatırıldığına dair banka dekontu)

NOT:İhaleye girmek isteyenler İhale dosyası almak zorundadırlar.

Soğanyemez Mah. Yılmaz Akpınar Bulvarı No9 Edremit/BALIKESİR - (266) 373 15 04, (266) 373 27 40

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.